AIRCRAFT  
현재 공항에 취항하고 있는 항공기들이 기종별로 분류가 되어있는 갤러리입니다.
기종 선택은 좌측 메뉴에서 고르시기 바랍니다.


Sort by No
Sort by Subject
Sort by Name
Sort by Date
Sort by Readed Count
24
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (4)

CEO
2004/12/02 4054
23
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (3)

CEO
2004/12/02 3816
22
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (2)

CEO
2004/12/02 3560
21
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (1)

CEO
2004/12/02 3973
20
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (4)

CEO
2002/10/13 3520
19
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (3)

CEO
2002/10/13 3430
18
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (2)

CEO
2002/10/13 3673
17
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (1)

CEO
2002/10/13 3796
16
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (4)

CEO
2004/03/21 4138
15
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (3)

CEO
2004/03/21 4044
14
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (2)

CEO
2004/03/21 3898
13
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (1)

CEO
2004/03/21 4201
12
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (4)

CEO
2003/04/12 4458
11
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (3)

CEO
2003/04/12 4359
10
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (2)

CEO
2003/04/12 4148
9
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (1)

CEO
2003/04/12 4244
8
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (4)

CEO
2003/09/27 4246
7
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (3)

CEO
2003/09/27 4183
6
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (2)

CEO
2003/09/27 4132
5
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (1)

CEO
2003/09/27 4159
1 [2]
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by MDBairport


   Total 121609 hits, 3 hits today. [Statistics]
   Copyright 2002 Metro Daytona Beach Airport, MDBairport.com, All Rights Reserved.