AIRCRAFT  
현재 공항에 취항하고 있는 항공기들이 기종별로 분류가 되어있는 갤러리입니다.
기종 선택은 좌측 메뉴에서 고르시기 바랍니다.


Sort by No
Sort by Subject
Sort by Name
Sort by Date
Sort by Readed Count
24
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (4)

CEO
2004/12/02 4952
23
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (3)

CEO
2004/12/02 4834
22
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (2)

CEO
2004/12/02 4457
21
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (1)

CEO
2004/12/02 4885
20
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (4)

CEO
2002/10/13 4370
19
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (3)

CEO
2002/10/13 4276
18
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (2)

CEO
2002/10/13 4552
17
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (1)

CEO
2002/10/13 4706
16
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (4)

CEO
2004/03/21 5096
15
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (3)

CEO
2004/03/21 5079
14
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (2)

CEO
2004/03/21 4833
13
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (1)

CEO
2004/03/21 5163
12
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (4)

CEO
2003/04/12 5419
11
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (3)

CEO
2003/04/12 5322
10
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (2)

CEO
2003/04/12 5139
9
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (1)

CEO
2003/04/12 5230
8
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (4)

CEO
2003/09/27 5199
7
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (3)

CEO
2003/09/27 5110
6
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (2)

CEO
2003/09/27 5082
5
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (1)

CEO
2003/09/27 5131
1 [2]
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by MDBairport


   Total 136515 hits, 2 hits today. [Statistics]
   Copyright 2002 Metro Daytona Beach Airport, MDBairport.com, All Rights Reserved.